Sosyal Güvenlik Yasasında DeğişiklikSosyal Güvenlik Yasası Değişiklik

Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılandırmalar Oldu

26 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’ye göre 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasasına tabi sigortalıların ödemesine %1,5 indirim yapılması ve ödenmemiş borçlara ait gecikme zamlarının indirilmesi kararlaştırılmıştır.

challenge

Kararname gereğince:

  1. Geçmiş Sigorta Prim Borcu Olmayan İşletmelere İndirim

   31 Ağustos 2018 tarihi itibarı ile prim borcu olmayan işletmelere, Eylül – Aralık 2018 döneminde ilgili ay için ödenecek prim miktarı üzerinden %1,5 oranında indirim yapılacaktır.


  1. Geçmiş Sigorta Prim Borcu Olan İşletmelere Gecikme Zammı İndirimi ve Taksitli Ödeme İmkanı

   1 Ocak 2015 – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında oluşmuş sosyal sigorta primleri ve gecikme zammı borçlarını ödemeyenler:
   a) 1 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki dönemde, her ay için oluşacak sosyal sigorta primlerini indirimsiz olarak en geç ertesi ayın 20 sine kadar ödemeleri koşuluyla;

   • 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak 2 (iki) ay içinde Sosyal Sigortalar Dairesine müracaat ederler.
   • Sosyal Sigortalar Dairesi müracaat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde müracaat eden kişi veya kuruma bildirim yapar.
   • Bildirimin yapıldığı tarihten başlayarak sigortalılar aşağıdaki ödeme planı çerçevesinde birikmiş borçlarını öder.
   b) Borçlarla ilgili Ödeme Planı
   1 Ocak 2015-31 Ağustos 2018 döneminde
   • Biriken prim borçlarının %100 ünün (yüzde yüz) 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenmesi halinde, sigorta borçlusu sigortalı biriken gecikme zammının %15 ini (yüzde on beş)ini bir defada ödemek sureti ile tüm borçları ödenmiş sayılır.

   1 Ocak 2015- 31 Ağustos 2018 döneminde
   • Biriken prim borçlarının tümünü ve prim borçlarının %75 (yüzde yetmiş beşini) ödemekle ilgili en geç 30 Nisan 2019 tarihine kadar taahhüt imzalayan sigortalılar taahhütün imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde en fazla 24 (yirmi dört) ay taksitle borçlarını ödeyeceklerdir. Taahhütün imzalandığı tarih itibariyle o süreye kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulur.

   • 2 (iki) yılın sonunda tüm taksitlerini ödemeyen sigortalıların kalan borcu prim borcu olarak kabul edilir ve Sosyal Güvenlik Yasasının 86 ıncı maddesi uyarınca (ilk ay %3, sonraki aylar% 1,2) tahsil edilir.
   • Ödeme planından faydalanabilmek için işverenin müracaatta bulunarak işyeri sicil bazında kendisine ve tüm çalışanlarına ait primleri yapılandırması koşuldur.
   • Bir hizmet veya çıraklık akdine dayanarak çalıştırılanlar kendi adlarına işverenleri tarafından ödenmesi gereken prim ve gecikme zammı borçları için bu kararname kurallarından faydalanmak üzere müracaatta bulunamazlar.


 1. 28/2017 Sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası altında 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında “biriken borçları ile ilgili indirimden 28/2017 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasasının 3 üncü maddesinden yararlanan sigortalılar 1 Ocak 2017 – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında prim ve gecikme zammı borçlarını indirime tabi edeceklerdir.

solution

The solution WP consulting came up with combined cutting edge technology with real world practicality. Everyone knew that the systems had to be updated, the real challenge was updating them without disrupting the whole organization in a negative way. The solution was to introduce proper workload management done through computers, while providing mobile platforms to the stakeholders.

This allowed the workers to be involved in the job instead of feeling like they had been made redundant by technology.

results

Arguzo employees are now more empowered; Arguzo also has the benefit of generating reports instantaneously whenever needed. They can now make decisions on the fly based on the latest real time data.

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.

By the numbers, the effort:

 • Reduced lead time by 43%
 • Decreased variability by 50%
 • Lowered the risk of back-order by 95%
 • Increased stock for finished goods by 10%
 • One
 • Two
How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“Yaklaşık 15 yıldır hizmet aldığımız muhasebicimiz,iş ortağımız.Güvenilir ve titiz çalışan bir iş ortağı. Profesyonel ve müşteri geri bildirimlerine karşı duyarlı, Çok teşekkürler.”

Muzaffer KURT
Firma :, Teknoloji

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?