placeholder

KKTC’de Vergi OranlarıKKTC’de Vergi Oranları

Kurumlar Vergisi

 • Tüm sermaye şirketleri ve Kurumlar Vergisi Yasası’nda belirtilen diğer kurumalrın kazançları Kurumlar Vergisine bağlıdır.
 •  Yasal merkez veya iş merkezleri KKTC sınırları içinde bulunan kurumlar gerek KKTC gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kazançları üzerinden %15 oranında Kurumla Vergisine tabidir.
 • Yasal merkez ve iş merkezlerinden her ikiside KKTC sınırları içinde bulunmayan yabancı kurumlar yanlız KKTC ‘den elde ettikleri kurum kazançları üzerinden %15 oranında vergilendirilirler.
 • Hava ulaşımı ile uğraşan yabancı ulaştırma kurumları ,hasılatlarına %5 ortalama emsal oranını uygulamak suretiyle saptanan vergiye matrah olacak kurum kazancı üzerinden %36 oranından vergilendirilirler,kara ve deniz ulaşmı ile uğraşan tabancı ulşatırma kurumları ise,hasılatlarına %10 ortalama emsal oranı uygulamak suretiyle saptanan vergiye matrah olacak kurum kazancı üzerinden vergiye tabi tutulurlar.
 • Eğitim veya sağlık hizmetlerine yonelik olarak yüksek öğrenim kurumu ,öğrenci yurdu ,huzurevi veya sağlık tesisi işletmek amacıyla yatırım yapan KKTC ‘de tescilli ,ayrı tüzel kişiliğe sahip işletmelerin faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ,beş yıl süre ile %10 oranında kurumlar vergisine tabi tutulur.Ayrıca gelir yasasına göre gelirin vergi kesintisi Ayrıca gelir vergisi yasasına göre gelirin vergi kesintisi yöntemi ile ödenmesinini zorunlu olduğu hallerde ,öngörülen oran %5 ‘e indirilir.
 • Bakanlar Kurulu ‘nun saptadığı kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren ve yasal merkez ve iş merkezleri bu yörede bulunan KKTC’de tescilli ayrı tüzel kişiliğe sahip imalatçı kurumların ,bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları on yıl süreyle %10 kurumlar vergisine tabi tutulur.
 • Vergiye tabi safi kazanç , yatırım indirimleri ve amortisman giderleri indirimi yapıldıktan sonra saptanmaktadır.
 • Çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla ,yabancı ülkelerde elde edilerek ,KKTC’nde genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan ,mahallinde ödenen benzeri vergiler tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.
 • Kurumlar Vergisi ,biri Mayıs biri Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Gelir Vergisi

 • Kurumlar Vergisi yasasında belirtilen kurumlar ödemeleri gereken Kurumlar Vergisi çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kurum kazancı üzerinden %15 Gelir Vergisine tabi tutulur.
 • Kurumlar Vergisi yasası kapsamında indirimli Kurumlar Vergisi oranı (%10) uygulamasından yararlanma hakkı kazanmış olan kurumlarda ,dağıtılmayan kurum kazancı kapsamında yapılan gelir vergisi kesintilerinde ,yürürlükteki gelir vergisi oranı yerine ,yürürlükteki kesinti oranından fazla olmamak kaydıyla , dağıtılmayan kurum kazancının ödenmiş sermaye miktarına oranı esas alınır.

Katma Değer Vergisi

 • Katma Değer Vergisi 1996 yılında bir tüketim vergisi olarak yürürlüğe girmiştir.Katma Değer Vergisi Oranla Tüzüğü uyarınca 6 tane katma Değer Vergisi uygulanmaktadır.Uygulanan Katma Değer Vergisi oranları %0,%3,%5,%10,%15,%20’dir.
 • One
 • Two

The challenge is to bring a company whose web presence is boring up to date. The challenge is to ensure that when a client visits your website they feel positive about your company. The challenge is that most customers will judge you based on appearance alone, and if your website looks unprofessional or poorly made then they will think your company as a whole is unprofessional. Each and every part of the organization matters when winning over a new client:

 • Improve sales and operations and production planning:

  The teams focused their efforts on a few of the highest-value S&OP levers in order to review the current planning process, identify gaps in the planning infrastructure and analytically understand demand and supply variability.

 • Determine the right inventory level:

  With hundreds of medications in the market, Pharm Ltd. needed a proper method to predict and manage their inventory. Using a mean absolute percentage analysis (MAPE), the teams defined appropriate levels for raw materials and finished products by mapping actual versus forecasted sales on the most important SKUs.

 • Optimize the supply chain for perfect order planning:

  The diagnostic determined the stressors that affected sales and service levels. The teams focused on resolving issues related to higher-than-normal back-orders and lead times, which stressed the entire supply chain and led to delays in medications reaching consumers.

The challenge is to bring a company whose web presence is boring up to date. The challenge is to ensure that when a client visits your website they feel positive about your company. The challenge is that most customers will judge you based on appearance alone, and if your website looks unprofessional or poorly made then they will think your company as a whole is unprofessional. Each and every part of the organization matters when winning over a new client:

 • Improve sales and operations and production planning:

  The teams focused their efforts on a few of the highest-value S&OP levers in order to review the current planning process, identify gaps in the planning infrastructure and analytically understand demand and supply variability.

 • Determine the right inventory level:

  With hundreds of medications in the market, Pharm Ltd. needed a proper method to predict and manage their inventory. Using a mean absolute percentage analysis (MAPE), the teams defined appropriate levels for raw materials and finished products by mapping actual versus forecasted sales on the most important SKUs.

 • Optimize the supply chain for perfect order planning:

  The diagnostic determined the stressors that affected sales and service levels. The teams focused on resolving issues related to higher-than-normal back-orders and lead times, which stressed the entire supply chain and led to delays in medications reaching consumers.

The challenge is to bring a company whose web presence is boring up to date. The challenge is to ensure that when a client visits your website they feel positive about your company. The challenge is that most customers will judge you based on appearance alone, and if your website looks unprofessional or poorly made then they will think your company as a whole is unprofessional. Each and every part of the organization matters when winning over a new client:

 • Improve sales and operations and production planning:

  The teams focused their efforts on a few of the highest-value S&OP levers in order to review the current planning process, identify gaps in the planning infrastructure and analytically understand demand and supply variability.

 • Determine the right inventory level:

  With hundreds of medications in the market, Pharm Ltd. needed a proper method to predict and manage their inventory. Using a mean absolute percentage analysis (MAPE), the teams defined appropriate levels for raw materials and finished products by mapping actual versus forecasted sales on the most important SKUs.

 • Optimize the supply chain for perfect order planning:

  The diagnostic determined the stressors that affected sales and service levels. The teams focused on resolving issues related to higher-than-normal back-orders and lead times, which stressed the entire supply chain and led to delays in medications reaching consumers.

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“Yaklaşık 15 yıldır hizmet aldığımız muhasebicimiz,iş ortağımız.Güvenilir ve titiz çalışan bir iş ortağı. Profesyonel ve müşteri geri bildirimlerine karşı duyarlı, Çok teşekkürler.”

Muzaffer KURT
Firma :, Teknoloji

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?