placeholder

Çalışma Saatlerinde DüzenlenmeÇalışma Saatlerinde Düzenlenme

Bakanlar Kurulu,Kamu görevlilerinin haftalık çalışma saatlerini düzenleyen Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (2)’nci ve (4)’üncü fıkraları ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesi uyarınca kış mesai saatlerinin 17 Eylül 2018 tarihinden başlayarak aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verdi.

  1. Günün yirmi ödrt saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan Kurumlarda;Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : Ö.E.: 08.00 – 12.30
   Ö.S.: 13.00 – 16.15
   Perşembe :Ö.E.: 08.00 – 12.30
   Ö.S.: 13.00 – 17.30
   Cumartesi-Pazar : Tatil

 

  1. Kıbrıs Türk Liman Şirketi’nin çalışma saaatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla ;- Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,
   – Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,
   – Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,
   – Girne Gümrük Şube Amirliği’ndePazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : Ö.E.: 08.00 – 12.00
   Ö.S.: 12.30 – 16.15
   Perşembe :Ö.E.: 08.00 – 12.00
   Ö.S.: 12.30 – 17.30
   Cumartesi-Pazar : Tatil

 

  1. (1)Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına istinaden Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nde;
   Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : Ö.E.: 07.30 – 12.00
   Ö.S.: 12.30 – 15.45
   Perşembe :Ö.E.: 07.30 – 12.00
   Ö.S.: 12.30 – 17.00
   Cumartesi-Pazar : Tatil(2)Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasın istinaden düzensiz mesai usulüne çalışma
   gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı;
   – Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri
   – Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri
   -Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve
   -Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde
   Haftalık çalışma süresinin 40 (Kırk) saati aşmaması ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde;Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : Ö.E.: 07.30 – 12.00
   Ö.S.: 12.30 – 15.45
   Perşembe :Ö.E.: 07.30 – 12.00
   Ö.S.: 12.30 – 17.00
   Cumartesi-Pazar : Tatil

   Ayrıca Daire Müdürü’nün talep etmesi üzerine, Çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri
   dışında haftada40(Kırk) saati aşmamak ve haftada 2 (İki) gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

 

  1. Yataklı Tedavi kurumları Dairesi’ne bağlı Sağlık Servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine;Pazartesi – Cuma : 07.45 – 15.45
   Cumartesi- Pazar : TatilYukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu görevlilerinin öğle dinlenme süreleri, 12.30-14.00 saatleri
   arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde Amirleri tarafından düzenlenir.

 

  1. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı Sağlık Servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanlarına;Pazartesi – Cuma : 07.45 – 15.45
   Cumartesi- Pazar : TatilYukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışna kamu sağlık çalışanlarının öğle dinlenme süreleri, 12.30 -14.00
   saatleri arasında 15 dakika olmak üzere, sağlık hizmeti aksamayacak şekilde Amirleri tarafından düzenlenir.

 

 1. Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 (Kırk) saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.
 • One
 • Two

The challenge is to bring a company whose web presence is boring up to date. The challenge is to ensure that when a client visits your website they feel positive about your company. The challenge is that most customers will judge you based on appearance alone, and if your website looks unprofessional or poorly made then they will think your company as a whole is unprofessional. Each and every part of the organization matters when winning over a new client:

 • Improve sales and operations and production planning:

  The teams focused their efforts on a few of the highest-value S&OP levers in order to review the current planning process, identify gaps in the planning infrastructure and analytically understand demand and supply variability.

 • Determine the right inventory level:

  With hundreds of medications in the market, Pharm Ltd. needed a proper method to predict and manage their inventory. Using a mean absolute percentage analysis (MAPE), the teams defined appropriate levels for raw materials and finished products by mapping actual versus forecasted sales on the most important SKUs.

 • Optimize the supply chain for perfect order planning:

  The diagnostic determined the stressors that affected sales and service levels. The teams focused on resolving issues related to higher-than-normal back-orders and lead times, which stressed the entire supply chain and led to delays in medications reaching consumers.

The challenge is to bring a company whose web presence is boring up to date. The challenge is to ensure that when a client visits your website they feel positive about your company. The challenge is that most customers will judge you based on appearance alone, and if your website looks unprofessional or poorly made then they will think your company as a whole is unprofessional. Each and every part of the organization matters when winning over a new client:

 • Improve sales and operations and production planning:

  The teams focused their efforts on a few of the highest-value S&OP levers in order to review the current planning process, identify gaps in the planning infrastructure and analytically understand demand and supply variability.

 • Determine the right inventory level:

  With hundreds of medications in the market, Pharm Ltd. needed a proper method to predict and manage their inventory. Using a mean absolute percentage analysis (MAPE), the teams defined appropriate levels for raw materials and finished products by mapping actual versus forecasted sales on the most important SKUs.

 • Optimize the supply chain for perfect order planning:

  The diagnostic determined the stressors that affected sales and service levels. The teams focused on resolving issues related to higher-than-normal back-orders and lead times, which stressed the entire supply chain and led to delays in medications reaching consumers.

The challenge is to bring a company whose web presence is boring up to date. The challenge is to ensure that when a client visits your website they feel positive about your company. The challenge is that most customers will judge you based on appearance alone, and if your website looks unprofessional or poorly made then they will think your company as a whole is unprofessional. Each and every part of the organization matters when winning over a new client:

 • Improve sales and operations and production planning:

  The teams focused their efforts on a few of the highest-value S&OP levers in order to review the current planning process, identify gaps in the planning infrastructure and analytically understand demand and supply variability.

 • Determine the right inventory level:

  With hundreds of medications in the market, Pharm Ltd. needed a proper method to predict and manage their inventory. Using a mean absolute percentage analysis (MAPE), the teams defined appropriate levels for raw materials and finished products by mapping actual versus forecasted sales on the most important SKUs.

 • Optimize the supply chain for perfect order planning:

  The diagnostic determined the stressors that affected sales and service levels. The teams focused on resolving issues related to higher-than-normal back-orders and lead times, which stressed the entire supply chain and led to delays in medications reaching consumers.

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“Yaklaşık 15 yıldır hizmet aldığımız muhasebicimiz,iş ortağımız.Güvenilir ve titiz çalışan bir iş ortağı. Profesyonel ve müşteri geri bildirimlerine karşı duyarlı, Çok teşekkürler.”

Muzaffer KURT
Firma :, Teknoloji

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?