Şirket Danışmanlığı

Şirket Kurmak

Son yıllarda ekonomik gelişmesi ile akdenizin gözde yatırım merkezlerinden biri haline gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kurmak için yapılması gerekenler, ilgili yasa ve tüzüklere ulaşabilirsiniz. Şirket kuruluşları ile ilgili danışmanlık hizmeti almak için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulabilen işletme türleri

1- Şahsi İşletmeler

KKTC’de küçük ölçekli işler yapmayı düşünen KKTC vatandaşı kişiler için uygun bir işletme türüdür. Şirket tek bir kişiye aittir ve şirketin tüm sorumluluğu o kişiye aittir.

Yabancı kişilerin KKTC’de şahsi işletme kurmaları ile ilgili hiç bir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak şahsi sorumluluklar ve karşılaşılan şahsi mükellefiyetlerden dolayı yabancı yatırımcılar için cazip bir işletme türü değiltir.

2- Ortaklıklar

Şahsi işletmeler ile aynı statüye sahip olan ancak iki veya ikiden fazla ortakla kurulabilen şirketlerdir. Şahsi işletmelerde olduğu gibi ortaklar şahsi varlıkları ile de ortaklık oranları ile orantılı olarak sorumludur.

3- Şirketler

Kıbrısda şirketler kanununca belirlenmiş dört çeşit şirket yapısı vardır.

a. Yerel Özel Şirketler
b. Yerel Anonim Şirketler
c. Yabancı Şirketler
d. Uluslararası İşletme Şirketleri ( Offshore Şirketler )

A. Yerel Özel Şirketler

Yerel özel şirketler en az 2 en fazla 50 ortaklık yapısı ile kurulur. Tüzük gereği bu şirketlerde hisseler serbestçe satılamaz. Hissesini satmak isteyen kişi ilk olarak mevcut ortaklara teklif etmelidir.

B. Yerel Anonim Şirketler

Yerel Anonim şirket kuruluş prosedürleri bakımından yerel özel şirketler ile aynıdır. Minimum 7 hissedar ile kurulur ve hisse devirleri serbestçe yapılabilir.

Özel ve Anonim Şirketlerde hisseler isme kaydedilir. Hisseler adi veya imtiyazlı olup, her hissenin kendine göre oy hakları vardır.

C. Yabancı Şirketler

KKTC dışında kayıt ve tescil edilmiş bir şirketin kuzey kıbrısda şube açabilmesi için KKTC de yabancı şirket olarak kayıt edilmesi gerekmektedir. Yapı olarak yerel özel şirketlerden ve anonim şirketlerden farklı değillerdir. Şirketin kayıtlı olduğu ülkede ki tüm evraklar da KKTC Şirketler Mukayyitliğine dosyalanmaktadır.

D. Uluslararası İşletme Şirketleri ( Offshore Şirketler )

Uluslar arası işletme şirketleri faaliyetlerini yürütmek üzerine kaydedilmiş özel Direktörün yerli ve yabancı olması ile ilgili bir yasal yaptırım bulunmamaktadır. Yasal düzenleme gereği uluslar arası işletme şirketlerinin faaliyetleri yurt dışına yönelik olması gerekmektedir.

KKTC’de uluslararası işletme şirketi başvuruları doğrudan ekonomi bakanlığına yapılmaktadır. Uluslararası şirketlerin minumum sermayelerinin 20.000 € olması gerekmektedir.

Ulusalararası işletme şirketi kurmak üzere başvuru yapabilecek kişiler :

Yabancı gerçek kişiler, Yabancı tüzel kişiler,Yurt dışında yerleşik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.

Uluslararası şirket kurmak için başvuru harcı 500€’dur ve bu tutar hiç bir şekilde geri iade edilmemektedir. Bakanları kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir veya azaltılabilir. Uluslararası işletme şirketleri yasa gereği hiç bir şekilde kamu ve yerel bankalardan veya KKTC vatandaşların finansman desteği veya kredi alamazlar ancak Offshore bankacılık yasası ile kurulan offshore bankalardan kredi alabilirler.

Uluslararası İşletme Şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre saptanacak matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi oranlarına bakılmaksızın %2.5 (yüzde iki buçuk) oranında vergiye bağlı tutulur. Bu vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5 (beş) ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir. Uluslararası İşletme Şirketlerinin yurt dışına yönelik işlemlerinden başka yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere Uluslararası İşletme Şirketleri tarafından ödenen faiz vergi stopajına tabi değildir.