Muhasebe`de Denetim

Kamu güveni; yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içeri Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir.

Şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre yapan Mehmet AYGÜN Muhasebe, uzmanlık alanları doğrultusunda yapılanmış ekipleri ile özel amaçlı denetim hizmetleri de sunmaktadır.

Mehmet AYGÜN Muhasebe, hazırladığı raporların ulusal ve uluslararası bilgi kullanıcıları tarafından güven duyularak, kabul görmesinin bilinci ve sorumluluğu ile faaliyet gösterir.

Mehmet AYGÜN Muhasebe, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki tecrübelerini Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ile birleştirerek müşterilerine değer sağlama hedefinin yanı sıra kamu güveninin yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak kazanılacağının bilinciyle hizmet sunar.

 • Growth through innovation/creativity:
  Rather than be constrained by ideas for new products, services and new markets coming from just a few people, a Thinking Corporation can tap into the employees.
 • Increased profits:
  The corporation will experience an increase in profits due to savings in operating costs as well as sales from new products, services and ventures.
 • Higher business values:
  The link between profits and business value means that the moment a corporation creates a new sustainable level of profit, the business value is adjusted accordingly.
 • Lower staff turnover:
  This, combined with the culture that must exist for innovation and creativity to flourish, means that new employees will be attracted to the organization.

Bir cevap yazın

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

See our gallery

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?